MENU

Diagnostika stavu potrubia vnútornou inšpekciou

Vnútorná inšpekcia potrubia sa používa pre zistenie stavu steny potrubia a zvarov inšpekčným zariadením priamo zvnútra potrubia. Výsledky vnútornej inšpekcie sa používajú pre zhodnotenie stavu potrubia a overenie jeho zostatkovej životnosti.

Inšpekcia priechodných (čistiteľných) potrubí

Vnútorná inšpekcia (kontrola) diaľkovodných
potrubí spôsobilých pre prechod
inšpekčného zariadenia.
Vykonáva sa za prevádzky.

Vnútorná inšpekcia vodovodu

Vnútorná inšpekcia a kontrola
vodovodných potrubí a rozvodov
(pitná voda, úžitková voda, požiarna voda)
pod tlakom za prevádzky.

Diagnostika priemyselných potrubí

Diagnostika, kontrola a zistenie stavu
priemyselných potrubí a rozvodov
v priemyselných areáloch.

Inšpekcia nepriechodných potrubí

Vnútorná inšpekcia (kontrola) potrubí, ktoré
nie sú prispôsobené pre prechod
štandardných inšpekčných zariadení.