MENU

Diagnostika stavu a inšpekcia potrubia

Máte záujem o diagnostiku stavu Vášho potrubia? Neváhajte nás kontaktovať. Navrhneme Vám vhodné riešenie priamo pre Vaše potrubie. ... (Kontaktujte nás.)
Vnútorná inšpekcia

Vnútorná inšpekcia potrubia sa používa
pre zistenie stavu steny potrubia a zvarov
inšpekčným zariadením
priamo zvnútra potrubia.

Diagnostika a lokalizácia chýb


Diagnostika a lokalizácia chýb
potrubia a zvarov za prevádzky potrubia.

Risk-Based Inspection (RBI)

Inšpekcia a kontrola stavu potrubia
na základe analýzy a hodnotenia rizík
metódou Risk-Based Inspection (RBI)
podľa noriem API RP 580 a 581.

Nedeštruktívna defektoskopia (NDT)

Nedeštruktívna defektoskopia (NDT)
vykonávaná mobilným akreditovaným
laboratóriom podľa STN EN ISO 17025.
Metódy : VT, PT, MT, RT a UT (UTT)

Špeciálne NDT metódy

Screeningové metódy NDT :
PEC  -  SLOFEC™  -  Guided Waves.
Kvantifikačné metódy NDT :
TOFD  -  Phased Array  -  EMAT.

Kontrola pod podperami

Kontrola korozívneho napadnutia potrubia
pod podperami
bez nutnosti demontáže podpery.

Diagnostika chladičov a výmenníkov

Diagnostika a kontrola chladičov, výmenníkov
a kondenzátorov, zistenie stavu, resp.
poškodenia vnútorných trubiek (rúrok)
a posúdenie ich zostatkovej životnosti.

Identifikácia a triedenie kovov (PMI)

Pozitívna materiálová identifikácia (PMI),
analýza, identifikácia a triedenie
kovových materiálov prenosným
spektrálnym analyzátorom kovov.

Materiálová analýza kovov

Spektrálna analýza a identifikácia kovových
materiálov prenosným spektrálnym
analyzátorom pre účely zostavenia alebo
overenia správneho postupu zvárania.

Skúška tesnosti (LT)

Skúška tesnosti nádob, nádrží a potrubí
na nebezpečné látky podľa požiadavky
vodného zákona č. 364/2004 Zb.

Detekcia a lokalizácia únikov

Detekcia a lokalizácia únikov kvapalín
(voda, ropa a produktovody) a plynov
z potrubia za prevádzky inšpekčnou
technológiou SmartBall® z vnútra potrubia.