MENU

sídlo a servisné stredisko:
SEPS, a.s.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel.: 02/68 245 720
Fax: 02/68 245 721

email : office@sepssk.sk 

Bankové spojenie : Tatra Banka Bratislava, IBAN : SK35 1100 0000 0026 2704 0689,
IČO : 35686413, IČ DPH : SK2020339552
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sa, vložka č.: 5176/B, zo dňa : 18.3.1996.