MENU

Produkty pre opravu potrubia za prevádzky

Spevnenie steny potrubia

Spevnenie poškodenej steny
potrubia alebo zvaru
(korózia, výrobná vada,
poškodenie treťou stranou ...).

Oprava úniku na potrubí

Oprava úniku (netesnosti) média
(vody, kvapaliny, pary, plynu ...)
z potrubia a zvarov za prevádzky.

Oprava úniku na prírube

Oprava úniku (netesnosti) média
(vody, kvapaliny, pary, plynu ...)
na prírube (prírubovom spoji)
za prevádzky.