MENU

Posúdenie a analýza stavu oceľových konštrukcií

Diagnostika a hodnotenie stavu

Diagnostika a posúdenie prípustnosti chýb
a rekvalifikácia stavebných konštrukcií,
tepelných, energetických,
chemických a strojných zariadení.

Analýza príčin porušenia

Hodnotenie stavu a analýza príčin
porušenia konštrukcií a zariadení,
analýzy zamerané na predĺženie
životnosti a prevenciu havárií.