MENU

Diagnostika, oprava a údržba potrubia za prevádzky

Diagnostika, oprava a údržba potrubia, potrubných rozvodov, tlakových nádob a nádrží na prepravu a rozvody plynných a kvapalných médií za prevádzky : plynovody, ropovody, produktovody, potrubia prepravujúce chemické látky, vodovody vrátane odpadových vôd a potrubí v ČOV, teplovody, parovody, horúcovody, potrubia v teplárňach a jadrových elektrárňach a ostatné oceľové konštrukcie a priemyselné zariadenia.

Diagnostika, opravy a údržba potrubia za prevádzky

Staráme sa o spoľahlivosť Vašich potrubí!

Diagnostika a hodnotenie stavu

diagnostika a lokalizácia chýb (poškodení) potrubia a zvarov; nedeštruktívna defektoskopia (NDT) mobilným akreditovaným laboratóriom; hodnotenie stavu a závažnosti poškodenia; skúška tesnosti; pozitívna materiálová identifikácia (PMI), triedenie a analýza kovov; materiálová analýza kovov pre účely zvárania; detekcia a lokalizácia únikov vody, kvapalín a plynov; hodnotenie a posudzovanie spoľahlivosti a životnosti; diagnostika chladičov, výmenníkov a kondenzátorov; analýza a hodnotenie prevádzkových rizík; Risk-Based Inspection (RBI); budovanie Pipeline Integrity Management Systému (PIMS)

Opravy a údržba potrubia

oprava potrubia a potrubných rozvodov za prevádzky; oprava zvarov; oprava korózie; oprava úniku vody, kvapalín a plynov; balónovanie a prepojové práce; uzatvorenie potrubia za prevádzky; zhotovenie prípojky a odbočky z potrubia, tlakovej nádoby a nádrže za prevádzky; výrezy a výmena súčastí potrubia; predĺženie životnosti a preverenie celistvosti (integrity) potrubia tlakovou reparáciou

Úpravy a čistenie potrubia

vnútorné čistenie potrubia; výroba vysielacích a prijímacích komôr pre čistiace a inšpekčné valce; vyprázdňovanie, dekontaminácia a konzervácia potrubia s nebezpečnými látkami; dusíkovanie; odstránenie nadmernej vlhkosti; prečerpávanie zemného plynu mobilným kompresorom; prekládka potrubia a zmena trasy za prevádzky; hydraulická tlaková skúška a stress test; sušenie potrubia; komplexná rekonštrukcia a rehabilitácia potrubia; dodatočná inštalácia meracieho a odberného miesta

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK