MENU

Oprava a údržba potrubia a zvarov za prevádzky

Potrebujete vykonať opravu alebo údržbu potrubia za prevádzky? Máte chybu, koróziu alebo únik (netesnosť) na potrubí, zvare, prírube alebo uzávere? Neváhajte nás kontaktovať. Nájdeme pre Vás vhodné riešenie opravy bez odstavenia prevádzky. ...(Kontaktujte nás.)

Oprava potrubia za prevádzky

Oprava potrubia a zvarov za prevádzky
použitím zváraných oceľových objímok,
mechanických objímok PLIDCO®
alebo kompozitnej bandáže.

Výrez a výmena časti potrubia

Výrez a výmena časti potrubia
za prevádzky za účelom výmeny
nového kusu alebo úpravy
trasy potrubia.

Uzatvorenie potrubia za prevádzky

Uzatvorenie potrubia za prevádzky
za účelom opravy alebo iného
nutného zásahu do potrubia
bez odstavenia prevádzky.

Balónovanie

Zabránenie prístupu nebezpečného média
do priestoru montážnych, rezačských
a zváračských prác počas opravy
alebo montáže potrubia.

Prepojové práce

Vzájomné prepojenie potrubia
za účelom opravy, rekonštrukcie alebo
zmeny trasy, resp. napojenia
novej trasy (prekládka) potrubia.

Havarijná oprava

Pre našich zmluvných partnerov
vykonávame havarijné opravy
potrubí a potrubných systémov.

Oprava úniku média

Oprava a zamedzenie úniku média
(vody, kvapaliny, pary, plynu ...)
z potrubia alebo na prírube
za prevádzky.

Výmena uzáveru

Výmena poškodeného, alebo
iným spôsobom nefunkčného
uzáveru za prevádzky.

Výmena nefunkčnej technológie

Výmena poškodenej, alebo
iným spôsobom nefunkčnej
technológie, resp. napojenie novej
technológie za prevádzky.

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK