MENU

Detekcia a lokalizácia únikov z potrubia

Detekcia a lokalizácia únikov vody, kvapalín a plynov z potrubia za prevádzky (vodovody, plynovody, ropovody a produktovody).

Únik vody

Detekcia a lokalizácia únikov vody
za prevádzky inšpekčnou guľou
technológie SmartBall®
priamo z vnútra potrubia.

Únik plynu, ropy a produktovodov

Detekcia a lokalizácia únikov plynu, ropy
a produktovodov (Gas&Oil) za prevádzky
inšpekčnou guľou technológie SmartBall®
priamo z vnútra potrubia.

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK