MENU

Projekcia a konštrukcia potrubných súčastí a zariadení

Ako súčasť kvalifikovanej technickej prípravy dodávok zabezpečovaných vlastnými kapacitami, alebo dodávok zabezpečovaných inými  organizáciami, vykonávame projekčnú a posudkovú činnosť v oblastiach:

  • líniových potrubných vedení a rozvodov,
  • technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vodohospodárskych objektov, vyhradených tlakových a plynových zariadení.

Všetky činnosti vykonávame prostredníctvom svojich vlastných odborných pracovníkov s kvalifikáciou:

  • autorizovaný stavebný inžinier v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.,
  • posudzovateľ vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.,
  • znalec v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z.

V rámci našich činností vykonávame najmä:

  • vypracovanie komplexnej konštrukčnej a sprievodnej dokumentácie VTZ plynových a tlakových a jej aktualizácia v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,
  • vypracovanie technických, technologických a ostatných pracovných postupov k oprave, údržbe, rekonštrukcii a prevádzke technických zariadení v plynárenskom a petrochemickom priemysle v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. a súvisiacich predpisov,
  • autorský dohľad v zmysle požiadaviek a koordináciu dokumentácie v zmysle požiadaviek č. zákona 50/1976 Zb. a NV č. 510/2001 Z.z.
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK