MENU

Tlaková reparácia je riadeným napäťovým preťažením vybranej trasy potrubia, ktorým sa preveruje bezpečnosť potrubia a preukazujú, obnovujú a prípadne sa vylepšujú jeho technické vlastnosti. Vylepšením technických vlastností je možné zvýšenie prevádzkového tlaku jestvujúceho potrubia alebo predĺženie jeho životnosti až o 20 rokov.

Súčasná technológia tlakovej reparácie je výsledkom rozsiahleho 20 ročného výskumného programu, ktorým sa overovalo správanie sa typických chýb (vád) v plášti potrubia a vo zvaroch. Sledovalo sa ich „správanie“ počas riadeného napäťového preťaženia a následne sa zistené výsledky overovali simuláciou dlhodobej prevádzky.

Výsledkom tohto výskumu je spoľahlivá a bezpečná metóda overenia integrálnej bezpečnosti potrubia (po celej dĺžke) a najmä predĺženia životnosti potrubia – metóda tlakovej reparácie.

Prínosy tlakovej reparácie:

  • skutočné overenie integrálnej bezpečnosti potrubia (po celej dĺžke),
  • predĺženie životnosti potrubia o viac ako 20 rokov,
  • je druhom opravy, takže nie je nutné stavebné povolenie,
  • po úspešnom vykonaní tlakovej reparácie je možné bezpečné zvýšenie prevádzkového tlaku v potrubí na overenú hodnotu.

 

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK