MENU

Uzatvorenie potrubia za prevádzkyUzatvorenie potrubia za prevádzky technológiou T.D.Williamson za účelom opravy alebo iného nutného zásahu do potrubia bez odstavenia prevádzky.

Uzatváracie zariadenia technológie T.D.Williamson sú schopné za prevádzky dočasne zastaviť médium v priestore uzatvorenia. V prípade potreby zaistenia nepretržitej dodávky (prúdenia) média v danom potrubí, je možné použiť obtok, ktorý “obíde“ odstavenú časť potrubia a zaistí dodávku média počas prác na odstavenej časti.

Uzatvorenie potrubia za prevádzky je možné vykonať na oceľovom, oceľoliatinovom, PE, betónovom a železobetónovom potrubí.

Dvojpolohové uzatvorenie potrubia s obtokomTypický postup uzatvorenia potrubia s vonkajším obtokom:

  1. Dve obtokové a dve uzatváracie tvarovky sa za prevádzky nainštalujú (navaria, priskrutkujú) na potrubie.
  2. Na všetky tvarovky sa nainštalujú špeciálne vŕtacie uzávery a za prevádzky sa prevŕtajú otvory do potrubia.
  3. Na uzatváracie tvarovky sa nainštaluje vhodné uzatváracie zariadenie a potrubie sa za prevádzky uzatvorí. Prietok média je odvedený pomocou nainštalovaného vonkajšieho obtoku, ktorým “obchádza“ opravovaný (odstavený) úsek potrubia. Odstavený úsek potrubia sa odtlakuje a vykonajú sa príslušné práce. Po ukončení prác sa odstavený úsek natlakuje a uzatváracie zariadenia sa vyjmú z potrubia a demontujú.
  4. Vonkajší obtok sa demontuje a do vrchných prírub všetkých tvaroviek sa vsadia špeciálne zátky (podľa typu zariadenia). Vŕtacie uzávery sa demontujú a na príruby tvaroviek sa nainštalujú zaslepovacie príruby.
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK