MENU

Diagnostika a lokalizácia chýb reportNa základe diagnostiky potrubia vykonanej vnútornou, alebo vonkajšou inšpekciou je vytvorený záznam, prostredníctvom ktorého sa získa základný „obraz“ o stave potrubného systému. Zo záznamu sa jednotlivé nájdené chyby zaradia do kategórií podľa ich rozsahu. Na základe zhodnotenia rozsahu chyby a prevádzkových podmienok sa stanoví ich závažnosť.

Na základe závažnosti chyby sú vybrané chyby lokalizované priamo na potrubí. Na mieste vybranej chyby sa potrubie obnaží a pracovník NDT vykoná lokálnu defektoskopickú kontrolu potrubia. Pre detailnú kontrolu s cieľom stanoviť presný rozsah poškodenia (chyby) potrubia a zvarov sa používajú základné techniky NDT: vizuálna skúška (VT), magnetická alebo penetračná skúška (MT, PT) a skúška ultrazvukom (UT). V prípade kontroly zvarov sa používa niektorá z ďalších metód: skúška prežiarením (RT), ToFD alebo Phased Array.

Výsledok lokálnej diagnostiky je následne porovnaný so záznamom z inšpekcie potrubia.

Na základe zhotovených a porovnaných údajov je vytvorený záverečný protokol o kontrole stavu potrubia a zvarov v mieste chyby, ktorý slúži ako podklad pre zhodnotenie závažnosti chyby a pre návrh možného spôsobu opravy.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK