MENU

Inžinierska činnosť a koordinácia

Za účelom odbornej a plánovanej technickej prípravy dodávok zabezpečovaných vlastnými kapacitami, alebo dodávkach zabezpečovaných inými organizáciami vykonávame inžiniersku činnosť a projektový manažment (riadenie projektov) stavebných činností v oblasti potrubných, energetických a líniových stavieb. Činnosti vykonávame prostredníctvom pracovníkov kvalifikovaných v odbore Pozemné stavby a Inžinierske stavby (potrubné, energetické a iné líniové stavby).

V rámci inžinierskej činnosti vykonávame :

  • koordinácie projektovej dokumentácie (podľa požiadaviek nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.),
  • koordinácia bezpečnosti na stavenisku (podľa požiadaviek nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.),
  • priebežné sledovanie a riadenie realizačného tímu počas spracovania a realizácie projektu, koordinácia činností so stavebným dozorom stavebníka (prevádzkovateľa), resp. s riadiacimi pracovníkmi dodávateľov, subdodávateľov, poradcov a poskytovateľov služieb na optimálne dosiahnutie cieľov projektu,
  • prijímanie a realizáciu nápravných a preventívnych činností počas realizácie projektu, aktívne riešenie vyskytnutých problémov  v priebehu prípravy, alebo realizácie projektu,
  • riadenie a koordinovanie rozhraní medzi všetkými činnosťami projektu, resp. diela na zabezpečenie plného pokrytia jeho rozsahu a optimálne využitie dostupných finančných, technických, ľudských a časových zdrojov,
  • koordináciu a riadenie zmien projektu pred dokončením, získavanie potrebných súhlasných stanovísk stavebníka (prevádzkovateľa), orgánov činných v stavebnom konaní, resp. ostatných dotknutých a zainteresovaných strán, zabezpečovanie zapracovania týchto zmien do dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, resp. diela.
  • ďalšie inžinierske činnosti pre včasné a kvalitné uskutočnenie diela.
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK