MENU

Oprava potrubia a zvarov za prevádzky bandážou

Oprava potrubia uhlíkovou bandážouVýstužná uhlíková kompozitná bandáž je určená na trvalú opravu, alebo spevnenie stien potrubí pre kvapalné a plynné média, ktoré sú poškodené vonkajšou koróziou, mechanicky (prevalením, ryhami, a pod.), zváraním (tzv. zápalmi), prípadne na opravu neskoršie zistených chýb vo zvaroch.  V niektorých prípadoch aj na opravu únikov (netesností) v telesách armatúr bez potreby prerušenia alebo obmedzenia prevádzkového režimu potrubia. (Poznámka : Výstužnú uhlíkovú kompozitnú bandáž nie je možné inštalovať priamo na potrubie počas úniku produktu. Únik, resp. netesnosť je nutné najskôr zastaviť a až potom môže byť bandáž aplikovaná. V takomto prípade slúži bandáž ako výstuha, aby sa chyba vplyvom zaťaženia nešírila ďalej.)

Výstužná uhlíková kompozitná bandáž je uhlíkovo-epoxidový kompozitný systém, ktorý po vytvrdnutí dosahuje mechanické vlastnosti zrovnateľné s pôvodným oceľovým materiálom steny potrubia alebo tlakovej nádoby. Základným nosným prvkom je tkanina z uhlíkových vlákien. Dvojsmerným tkaním 100%-ných uhlíkových vlákien je zabezpečená vysoká pevnosť ako v pozdĺžnom, tak i v priečnom smere. Na tkaninu sa nanáša epoxidová živica, ktorá po vytvrdnutí vytvorí kompozitne jednoliaty systém.

Výstužná uhlíková kompozitná bandáž je vytvorená z uhlíkových vlákien, ktoré časom nedegradujú a v čase sa ich mechanické vlastnosti nemenia. Vyznačuje sa podstatne zvýšenou pevnosťou v pozdĺžnom i priečnom smere, jednoduchou aplikáciou a možnosťou prispôsobenia pre rôzne druhy poškodenia a geometrie potrubia. Prekrývaním jednotlivých pásov kompozitnej bandáže je možné opraviť rôzne dlhé alebo nadväzujúce chyby. Prekrývanie pásov bandáže umožňuje opraviť neobmedzenú dĺžku chyby.

Technické vlastnosti a spoľahlivosť opravy potrubia a zvarov výstužnou uhlíkovou kompozitnou bandážou boli overené podľa medzinárodných noriem EN ISO 24817 a ASME PCC-2 viacerými medzinárodnými skúšobnými inštitúciami ako sú napr.: Lloyd's, TÜV Süd, TÜV Nord a ďalšie.

Výstužnú uhlíkovú kompozitnú bandáž je výhodné použiť za prevádzky na:

  • oprava potrubia v oblúku alebo v kolene,
  • oprava členitých úsekov potrubia (t-čka, odbočky ...),
  • oprava dlhej chyby napr. dlhej pozdĺžnej trhliny,
  • a ďalšie.
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK