MENU

Výmena trasového uzáveru za prevádzkyVýrez a výmena časti potrubia za prevádzky sa vykonáva ako výmena kusu potrubia, výmena uzáveru, oprava uzáveru alebo úprava, resp. zmena trasy potrubia za prevádzky, bez odstavenia potrubia, alebo technologického procesu.

Aby bolo možné výrez, resp. výmenu časti potrubia vykonať, je nutné potrubie v danom úseku dočasne uzatvoriť a vypustiť produkt z potrubia.

Uzatvorenie potrubia sa vykonáva buď uzatvorením najbližších trasových uzáverov, alebo uzatváracím zariadením T.D.Williamson. V prípade, že je nutné počas opravy zabezpečiť nepretržité prúdenie média v potrubí, pred uzatvorením potrubia sa zhotoví obtok, ktorým sa obíde opravovaná časť potrubia a zabezpečí sa prúdenie média v potrubí. Po uzatvorení potrubia sa produkt vypustí, potrubie sa vydusíkuje a vykoná sa výrez, resp. výmena časti potrubia. Po vykonaní súvisiacich montážnych prác a vykonaní potrebných kontrol a skúšok, sa potrubie napustí a opätovne uvedie do prevádzky.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK