MENU

Posúdenie a analýza stavu oceľových konštrukcií

Diagnostika a hodnotenie stavu

Diagnostika a posúdenie prípustnosti chýb
a rekvalifikácia stavebných konštrukcií,
tepelných, energetických,
chemických a strojných zariadení.

Diagnostika oceľových skrutiek a svorníkov

Diagnostika a kontrola oceľových
skrutiek a svorníkov bez ich demontáže
z oceľovej konštrukcie
NDT zariadením Bolt Scanner

Analýza príčin porušenia

Hodnotenie stavu a analýza príčin
porušenia konštrukcií a zariadení,
analýzy zamerané na predĺženie
životnosti a prevenciu havárií.

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK