MENU

Oceľové tvarovky pre vŕtanie a uzatvorenie za prevádzky

logo-tdwOceľové tvarovky pre prevŕtanie prístupového otvoru do potrubia, nádoby alebo nádrže za účelom vysadenia odbočky (prípojky), napojenia novej potrubnej vetvy, napojenia novej technológie, dodatočnej inštalácie odberných a meracích prvkov, prípadne za účelom uzatvorenia potrubia uzatváracou technológiou T.D.Williamson za prevádzky.

Rozmery, pripojenie a tlaková trieda sa vždy prispôsobujú konkrétnym požiadavkám.

V prípade potreby prevŕtania prístupového otvoru do potrubia, nádoby alebo nádrže za prevádzky, resp. uzatvorenia potrubia za prevádzky pri špeciálnych chemických látkach, nerezových, oceľobetónových a sklolaminátových potrubiach, nádobách a nádržiach nás prosím neváhajte kontaktovať.

Vŕtacie (odbočkové) tvarovky

Vŕtacie a odbočkové tvarovky pre
vysadenie odbočky, prípojky,
zmeny trasy potrubia (prekládky)
a napojenie novej technológie.

Uzatváracie tvarovky

Tvarovky T.D.Williamson pre použitie
uzatváracieho zariadenia TDW
na dočasné uzatvorenie potrubia
za prevádzky.

Obtokové tvarovky a hrdlá

Obtokové tvarovky a hrdlá pre napojenie
obtoku a zabezpečenie prúdenia média
počas opravy potrubia dočasným
uzatvorením za prevádzky.

Balónovacie tvarovky a hrdlá

Tvarovky a hrdlá pre zasunutie
tesniaceho balóna, ktorý zabezpečuje
miesto prác proti úniku cez tesniacu
manžetu alebo uzatvorený uzáver.

Vyrovnávanie tlakov

Oceľové návarky a hrdlá na odpustenie
alebo vyrovnávanie tlakov, alebo
na vypustenie produktu z potrubia,
tlakovej nádoby a nádrže.

Vŕtacie objímky

Delené montované vŕtacie objímky
(tvarovky) s hrdlom pre prevŕtanie otvoru
do potrubia za prevádzky v miestach,
kde nie je možné tvarovku privariť.

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo
k vŕtacím a uzatváracím tvarovkám
T.D.Williamson.

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK