MENU

Skúška tesnosti LT nádržeSkúška tesnosti (LT) zaručuje pri kladnom výsledku tesnosť nádrží a potrubí na nebezpečné látky. Skúšku tesnosti (LT) rozdeľujeme do kategórie „B“ – využívajúce meranie zmeny tlaku plynu v skúšanom objekte a „C“ – využívajúce na kontrolu tzv. stopové plyny, a to predovšetkým hélium, ale tiež freón či čpavok. Veľkosť netesnosti je daná objemom uniknutej tekutiny za časovú jednotku. Skúška tesnosti je založená na meraní zmeny tlaku tekutiny, na meraní množstva skúšobného plynu, vizualizáciou bublinkami alebo penetračnou látkou prípadne spektrometrami.

Skúška tesnosti (LT) sa vykonáva podľa príslušnej normy a vyberá sa podľa požadovanej citlivosti pre typ skúšaného zariadenia a podľa druhu nebezpečnej látky.

Skúšku tesnosti (LT) podľa požiadavky vodného zákona č. 364/2004 Z.z., vykonávame odborne spôsobilými osobami s príslušnými certifikátmi LT - stupeň 2, v skúšobných intervaloch podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK