MENU

Rýchla navigácia k riešeniu problému

Máte problém na potrubí, zvare alebo potrubnom rozvode, alebo potrebujete poradiť s voľbou vhodného produktu alebo metódy pre diagnostiku, opravu a údržbu potrubia?
Neváhajte nás kontaktovať! Nájdeme pre Vás vhodné riešenie. ...(Kontaktujte nás.)

Na tejto stránke nižšie nájdete popisy rôznych postupov, ktorými už vyše 20 rokov bezpečne a spoľahlivo riešime problémy pod tlakom za prevádzky:

Oprava úniku (netesnosti)

Oprava a odstránenie úniku média
(netesnosti) z potrubia alebo na prírube,
na hrdle z tlakovej nádoby, nádrže a pod.
pod tlakom ZA PREVÁDZKY.

Oprava poškodeného potrubia, korózie a chýb vo zvaroch

Oprava poškodeného potrubia,
oprava rôznych typov korózie,
oprava chýb vo zvaroch a pod.
pod tlakom ZA PREVÁDZKY.

Výmena uzáveru pod tlakom za prevádzky

Výmena poškodeného uzáveru,
nefunkčného uzáveru, uzáveru s únikom
produktu a pod., napojenie technológie
pod tlakom ZA PREVÁDZKY.

Defektoskopické (NDT) skúšky (štandardné a špeciálne)

Štandardné defektoskopické (NDT) skúšky
VT, PT, MT, RT, UT, LT
a špeciálne NDT skúšky TOFD, PA,
SLOFEC™, PEC, EMAT, LRGW a ďalšie.

Diagnostika a hodnotenie stavu potrubia, rúr a rúrok

Diagnostika a hodnotenie stavu potrubia,
rúr a rúrok vnútri priemyselných zariadení
ako sú chladiče, kondenzátory, výmenníky,
kotle, parné prehrievače a pod.

Napojenie nového potrubia a zmena trasy (prekládka)

Napojenie nového potrubia (odbočka,
prípojka) na staré potrubie, nádobu, alebo
nádrž, zmena trasy (prekládka) potrubia,
napojenie novej technológie ZA PREVÁDZKY.

Dodatočná inštalácia meracích a odberných miest

Inštalácia nových odberných a meracích
prvkov (meracích a odberných miest)
na potrubie, tlakovú nádobu alebo nádrž
ZA PREVÁDZKY

Vyčistenie a vysušenie potrubia a potrubného rozvodu

Vyčistenie potrubného rozvodu,
vysušenie potrubia a odstránenie
nadmernej vlhkosti z potrubného
rozvodu.

Vyprázdnenie, vydusíkovanie a dekontaminácia potrubia

Bezpečné vyprázdnenie potrubia
dusíkom, vydusíkovanie potrubia
a dekontaminácia potrubia
odstránením nebezpečných látok.

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK