MENU

Posúdenie spoľahlivosti a životnosti potrubia

Posúdenie spoľahlivosti a životnosti potrubiaRiadenie spoľahlivosti potrubných systémov (rozvodov), resp. jeho jednotlivých prvkov je jednou zo základných zložiek riadenia prevádzky potrubia. Dôležitosť tohoto prvku sa desiatky rokov odráža v najrôznejších systémoch riadení bezpečnosti prevádzky potrubia a potrubných rozvodov.

Cieľom posúdenia spoľahlivosti a životnosti potrubia, resp. potrubného rozvodu je :

  • zachovanie prepravy, resp. dodávky produktu odberateľovi, resp. do ďalšieho technologického procesu bez obmedzenia,
  • zníženie rizika havárie potrubia, resp. potrubného rozvodu na minimum,
  • zníženie počtu neplánovaných odstávok,
  • zníženie potreby investičných prostriedkov na rekonštrukcie a modernizáciu.

Pri stanovení rozhodujúcich parametrov spoľahlivosti a životnosti potrubia a potrubných rozvodov sa posudzujú tzv. kritické miesta celého systému podľa vopred určených kritérií významností. Tieto parametre sú zostavené do databázy, ktorá je priebežne aktualizovaná a je vytvorená ako otvorený systém, umožňujúci automatizované vyhodnotenie stavu potrubia, celého potrubného rozvodu, alebo jeho ktoréhokoľvek prvku.

Výsledkom celého procesu je vytvorenie Mapy (diagramu) spoľahlivosti systému, t.j. hodnota „koeficientu nebezpečnosti“ priradená ku konkrétnemu staničeniu, resp. prvku potrubného rozvodu, čo umožní prevádzkovateľovi ekonomicky efektívnejšie riadiť jeho údržbu.

V prípade požiadavky navrhujeme aj opatrenia na predĺženie životnosti potrubia, resp. potrubného rozvodu.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK