MENU

Diagnostika, oprava a údržba potrubia za prevádzky

Diagnostika stavu

Diagnostika (inšpekcia) stavu potrubia,
nedeštruktívna defektoskopia (NDT),
materiálová analýza kovov (PMI),
detekcia a lokalizácia únikov.

Hodnotenie a posúdenie

Hodnotenie stavu potrubia a zvarov,
posúdenie závažnosti chýb potrubia,
posúdenie spoľahlivosti a životnosti,
analýza a hodnotenie rizík prevádzky.

Oprava a údržba

Oprava potrubia a zvarov ZA PREVÁDZKY,
výrez a výmena časti potrubia,
výmena uzáveru za prevádzky,
oprava úniku média za prevádzky.

Rekonštrukcie a obnova

Rekonštrukcia a rehabilitácia potrubia,
predĺženie životnosti potrubia,
preverenie stavu bezpečnosti,
sušenie potrubia.

Úpravy a zásahy do potrubia

Zhotovenie prípojky a odbočky,
zmena trasy (prekládka) potrubia,
napojenie novej technológie,
dodatočná inštalácia meracích miest.

Čistenie a dekontaminácia

Vnútorné čistenie potrubia,
výroba čistiacich komôr,
vyprázdňovanie a dekontaminácia,
prečerpávanie zemného plynu.

Inžinierske činnosti

Inžinierska činnosť a riadenie projektov,
špecializované postupy zvárania,
projekcia a konštrukcia,
tvorba prevádzkovej dokumentácie.

Oceľové konštrukcie

Posúdenie prípustnosti chýb a defektov,
analýza príčin porušenia,
vyhľadávanie kritických miest,
návrh opatrení na predĺženie životnosti.

Ostatné činnosti

Uťahovanie prírubových spojov,
servis zariadení T.D.Williamson,
servis ukazovateľov PIG-SIG®,
obnova (repasia) objímok PLIDCO®.

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK