MENU

Vyprázdnenie, dusíkovanie a dekontaminácia potrubia

Čistenie, vyprázdňovanie a dekontaminácia potrubiaVyprázdnenie a dekontaminácia potrubia s nebezpečnými ropnými látkami sa využíva na odstránenie zvyškov nebezpečných ropných látok z potrubia po jeho odstavení z prevádzky za účelom opravy, alebo likvidácie potrubia.

Dekontamináciou potrubia sa skráti doba odstavenia potrubia a znížia sa náklady na protipožiarne zabezpečenie. Na dekontaminovanom potrubí sa tak môže bez obmedzenia zvárať, takže na potrubí môže bez problémov pracovať aj viacero montážnych skupín. Preto sa dekontaminácia používa u opráv potrubia väčšieho rozsahu.

Postup dekontaminácie :

  1. Štandardným čistiacim, resp. deliacim valcom (piestom, alebo ježkom) s vysokou účinnosťou sa produkt bezpečne vytlačí dusíkom do vopred pripravenej nádrže.
  2. Potrubie sa dekontaminuje pohybom "vlaku" deliacich valcov (piestov), medzi ktorými je potrubie naplnené špeciálnou biodegradačnou čistiacou látkou s rôznymi koncentráciami. Pohyb deliacich valcov (piestov) sa zabezpečuje prietokom dusíka (vydusíkovaním), ktorý sa používa aj na bezpečné vytlačenie produktu.
  3. V koncovom bode sa kontroluje koncentrácia nepolárnych extrahovateľných látok (NEL - uhľovodíkov C10 až C40). Pokiaľ je koncentrácia pod zvolenou hodnotou, akceptovateľnou orgánmi životného prostredia, dekontaminácia končí, pokiaľ hodnota nie je v povolenom rozpätí, proces sa opakuje.

Po vykonaní dekontaminácie je potrubie nie len vyčistené od zvyškov ropných látok a tak bezpečné pre životné prostredie, ale aj vydusíkované (produkt bol bezpečne vytlačený dusíkom), čo znamená, že je možné okamžite zahájiť práce na odstavenom potrubí. Práce môžu prebiehať súčasne po celej dĺžke dekontaminovaného potrubia bez nutnosti sledovania výbušnosti prostredia, čo znižuje náklady na opatrenia, ktoré sú nutné pri prácach v miestach s potenciálnym rizikom výbuchu.

Vydusíkovanie potrubia sa vykonáva prostredníctvom mobilných dusíkovacích jednotiek, ktoré vyrábajú dusík priamo na mieste a vysokotlakovými čerpadlami (kompresormi) sa dusík vháňa pod tlakom do potrubia, alebo pomocou vozíkov so stlačeným dusíkom.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK