MENU

Rekonštrukcie a obnova potrubí

Potrebujete preveriť stav Vášho potrubia alebo overiť jeho bezpečnosť? Chcete vykonať rekonštrukciu a predĺžiť jeho životnosť? Neváhajte nás kontaktovať. Nájdeme pre Vás vhodné riešenie. ...(Kontaktujte nás.)

Rekonštrukcia potrubia

Rekonštrukcia potrubia,
rekonštrukcia potrubných celkov,
výmena armatúrnych uzlov,
rekonštrukcia potrubného rozvodu.

Komplexná rehabilitácia

Rehabilitácia a obnovenie, resp. vylepšenie
pôvodných parametrov potrubia tak,
aby boli splnené súčasné požiadavky
na úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti.

Predĺženie životnosti potrubia

Predĺženie životnosti potrubí
tlakovou reparáciou
(riadeným napäťovým preťažením)
vybranej trasy potrubia.

Preverenie stavu bezpečnosti

Preverenie stavu bezpečnosti
a celkovej integrity potrubia
tlakovou reparáciou
(riadeným napäťovým preťažením).

Hydraulická tlaková skúška

Hydraulická tlaková skúška potrubia
po výstavbe, resp. montáži
pre overenie jeho bezpečnosti.

Overenie potrubia stress testom

Overenie integrity potrubia
riadeným napäťovým preťažením
(stress testom) po výstavbe, alebo
dlhšej dobe prevádzky.

Rekonštrukcia chráničky

Rekonštrukcia a obnova chráničky,
skúšky tesnosti chráničky,
hodnotenie stavu chráničky.

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK