MENU

Štúdie a posúdenie bezpečnosti prevádzky potrubí

Posúdenie bezpečnosti prevádzky potrubiaVypracovávame štúdie a posudky :

  • posúdenie prípustnosti chýb (vád, defektov) na potrubí a vo zvaroch,
  • hodnotenie stavu bezpečnosti potrubia, resp. potrubného rozvodu,
  • analýza príčin porušenia potrubia a potrubných rozvodov a návrh na predĺženie ich životnosti,

 

Posudková činnosť zahŕňa :

Posúdenie chyby zvar

  • technické posúdenie aktuálneho stavu (vrátane materiálového, statického a dynamického posúdenia), spoľahlivosti a zostatkovej životnosti s návrhom technických opatrení pre ďalšiu bezpečnú prevádzku,
  • znalecké posúdenie inžinierskych stavieb a objektov, potrubí, potrubných rozvodov vrátane posudzovania zabudovaných stavebných konštrukcií, kvality vykonaných stavebných prác, porúch stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou, javy a zodpovednosti v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch a pod.,
  • environmentálne posúdenie vplyvov výstavby, rekonštrukcie, opráv a údržby technických zariadení v plynárenskom a petrochemickom priemysle na životné prostredie.

Štúdie a posudky vypracováva tím skúsených odborníkov z rôznych oblastí.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK