MENU

Posúdenie stavu potrubných rozvodovKontrolu a hodnotenie technického stavu potrubia vykonávame celkovým zhodnotením doterajšej prevádzky potrubia (potrubného rozvodu), vykonaných opráv a údržby (zvarov, prírubových spojov a príslušenstva) na základe prevádzkových záznamov. Po prvotnom zhodnotení celkového stavu potrubia a jednotlivých spojov (zvarových a prírubových spojov) z prevádzkových záznamov sa vyberú kritické miesta na ktorých sa vykonajú zodpovedajúce defektoskopické kontroly (NDT skúšky). Výber kritických miest vykonávame na základe analýzy rizika metodikou Risk Based Inspection (RBI) podľa API 580 a 581, resp. ASME PCC-3.

V prípade, že členitosť potrubia (potrubného rozvodu) umožňuje vykonanie vnútornej inšpekcie, vyberieme vhodnú metódu a vykonáme inšpekciu. V prípade, že nie je možné vykonať vnútornú inšpekciu, vykonáme zhodnotenie stavu na vybraných úsekoch niektorou z iných vhodných defektoskopických metód pre inšpekciu stavu potrubia.

Po vyhodnotení všetkých potrebných NDT skúšok vykonáme výpočet zostatkovej životnosti a v prípade potreby navrhneme vhodnú metódu opravy.

V prípade havárie potrubia vykonáme analýzu príčin porušenia a navrhneme príslušné opatrenia. 

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK