MENU

Nedeštruktívna defektoskopia NDTNedeštruktívne skúšanie (NDT, nedeštruktívna defektoskopia) je dôležitou súčasťou zabezpečovania kvality v priemysle tak vo výrobe, ako aj v prevádzke. Každý materiál alebo zvarový spoj môže obsahovať povrchové, prípadne vnútorné chyby alebo nežiaduce odchýlky tvaru a štruktúry. Prítomnosť takýchto chýb v kritických oblastiach môže podstatne ovplyvniť životnosť výrobku alebo konštrukcie. Požiadavka, aby výrobok neobsahoval vôbec žiadne chyby, by bola celkom nereálna a preto musia byť v príslušných normách alebo predpisoch stanovené hranice pre prípustnosť resp. neprípustnosť chýb.

Výhodou nedeštruktívnych skúšok oproti skúškam deštruktívnym je v tom, že výrobok po skúške zostáva v nezmenenom stave pre ďalšie použite. Nedeštruktívne skúšky jednotlivých typov výrobkov sú predpísané v príslušných normách a predpisoch. Z tohto hľadiska je spravidla rozhodujúca požiadavka zákazníka, ktorý stanoví, podľa ktorej normy alebo predpisu má byť výrobok hodnotený.

Skúšky vykonávané spoločnosťou SEPS a. s. v oblasti NDT:

a) Akreditované metódy NDT:

b) Ostatné metódy NDT:

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK