MENU

Hodnotenie a posúdenie stavu potrubia a zvarov

Máte záujem o zhodnotenie stavu alebo posúdenie zostatkovej životnosti Vášho potrubia? Neváhajte nás kontaktovať. Navrhneme Vám vhodné riešenie priamo pre Vaše potrubie. ... (Kontaktujte nás.)

Hodnotenie stavu potrubia

Kontrola a hodnotenie technického stavu
potrubia, analýza príčin porušenia,
návrh opráv a opatrení na
predĺženie ich životnosti.

Posúdenie chýb

Posúdenie chýb (vád) potrubia a zvarov
zistených vnútornou inšpekciou
alebo metódami NDT a zhodnotenie
ich závažnosti a návrh opravy.

Posúdenie spoľahlivosti a životnosti

Posúdenie spoľahlivosti a životnosti
potrubia a potrubných rozvodov
a návrh opatrení
na predĺženie ich životnosti.

Analýza a hodnotenie rizík

Analýza a hodnotenie rizík prevádzky
potrubí a potrubných systémov,
tlakových nádob a nádrží.

Štúdie a posúdenie bezpečnosti

Štúdie a posúdenie prípustnosti chýb
(defektov), hodnotenie stavu bezpečnosti
a analýza príčin porušenia
potrubných systémov.

Kontrola technického stavu

Kontrola technického stavu
potrubia, tlakových nádob a nádrží
s obsahom nebezpečných látok
a návrh opatrení na jeho zlepšenie.

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK