MENU

Vykonávame koordináciu zvárania (pri zváraní) podľa normy EN ISO 3834-2 vlastnými medzinárodnými zváračskými inžiniermi.

Koordináciu zvárania vykonávajú naši medzinárodní zváračskí inžinieri (IWE, EWE) podľa normy EN ISO 14731 najmä v nasledovných oblastiach:

 • preskúmanie požiadaviek na zváranie t.j. posúdenie schopnosti dodávateľa spĺňať požiadavky zodpovedajúcich noriem,
 • technické posúdenie požiadaviek na zváranie z hľadiska základných materiálov, zvarových spojov a ich prijateľnosti a kvality,
 • posúdenie, hodnotenie a schválenie kvalifikácie zváračského personálu,
 • riadenie prípravy výroby z hľadiska stanovených postupov zvárania, postupnosti zhotovovania zvarov, podmienok prostredia a zabezpečenia výrobných skúšok,
 • príprava a zabezpečenie schválenia postupov zvárania WPQR,
 • vypracovanie stanovených postupov zvárania WPS,
 • posúdenie vhodnosti zváracích materiálov z hľadiska ich kvality, zvariteľnosti, skladovania a manipulácie s nimi,
 • kontrola kvality základných materiálov ich skladovanie, manipulácia s nimi a zabezpečenie ich sledovateľnosti,
 • vykonávanie kontroly a skúšanie pred zváraním, t.j. kvalifikácia zváračov (pracovné skúšky zváračov), kontrola vhodných základných zváracích materiálov, príprava spoja a vhodnosť pracovných podmienok pre zváranie,
 • vykonávanie kontroly a skúšanie počas zvárania, t.j. parametre zvárania, teplota predhrevu, postupnosť zvárania a vizuálna kontrola zvarového spoja,
 • vykonávanie kontroly a skúšanie po zváraní, t.j. vizuálna kontrola, kontrola rozmerov zvarových spojov a nedeštruktívne skúšanie vlastným mobilným akreditovaným laboratóriom NDT,
 • posudzovanie dodržiavania požiadaviek pri tepelnom spracovaní po zvarení,
 • navrhovanie nápravných opatrení pri nezhodách a opätovné hodnotenie opravovaných zvarov,
 • zabezpečovanie identifikácie a sledovanosť procesov zvárania,
 • vyhotovovanie záznamov o kvalite pri zváraní,
 • ďalšie činnosti súvisiace so zváraním.
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK