MENU

Úpravy a zásahy do potrubia za prevádzky

Potrebujete pripojiť nové potrubie alebo zmeniť jeho trasu za prevádzky? Potrebujete napojiť novú technológiu alebo nainštalovať nové meracie zariadenie za prevádzky? Neváhajte nás kontaktovať. Nájdeme pre Vás vhodný spôsob bez odstavenia potrubia z prevádzky. ... (Kontaktujte nás.)

Zváranie za prevádzky


Zváranie na potrubiach, tlakových nádobách
a nádržiach pod tlakom, za prevádzky.

Zhotovenie prípojky a odbočky

Zhotovenie prípojky a odbočky
z jestvujúceho potrubia, alebo
tlakovej nádoby, resp. nádrže
za prevádzky.

Zmena trasy potrubia (prekládka)

Zmena trasy potrubia (prekládka)
potrubia za účelom výstavby, alebo opravy
potrubia, prípadne napojenia novej
technológie za prevádzky.

Napojenie novej technológie

Napojenie novej technológie
za prevádzky (bez odstavenia)
pôvodného potrubného rozvodu,
alebo ostatných technologických zariadení.

Inštalácia odberných a meracích prvkov

Inštalácia odberných a meracích prvkov
(meracích miest) na potrubie,
tlakovú nádobu alebo nádrž
ZA PREVÁDZKY

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK