MENU

Poistenie

Vzhľadom k rozsahu nami vykonávaných prác v energetických, petrochemických a priemyselných závodoch za prevádzky pod tlakom máme, ako spoločnosť SEPS, a.s., uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom činnosti na poistnú sumu 2.000.000 EUR, s celkovým ročným poistným krytím 4.000.000 EUR spoločnosťou HDI Versicherung AG, Viedeň, Rakúska republika.

Poistný certifikát

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK