MENU

Automatizovaná tlakovacia komoraTlaková reparácia je riadeným napäťovým preťažením vybranej trasy potrubia, ktorým sa preveruje jeho integrálna bezpečnosť a preukazujú, obnovujú a prípadne vylepšujú jeho technické vlastnosti.

Súčasná technológia tlakovej reparácie je výsledkom rozsiahleho 20 ročného výskumného programu, ktorým sa overovalo správanie sa typických chýb (vád) v plášti potrubia a vo zvaroch. Sledovalo sa ich „správanie“ počas riadeného napäťového preťaženia a následne sa zistené výsledky overovali simuláciou dlhodobej prevádzky.

Dôvody pre vykonanie tlakovej reparácie:

  • potreba zvýšenia prevádzkového tlaku potrubia,
  • nutnosť preukázania bezpečnosti a spoľahlivosti potrubia,
  • nárast prevádzkových nákladov na opravy potrubia zvýšeným výskytom porúch,
  • zistenie poškodenia potrubia poruchami spôsobenými vnútorným pnutím (napr. korózia pod napätím – Stress Corrosion Cracking), alebo chybami z výroby rúr (metalurgické problémy).

Ak nie je potrubie kontrolované vnútornou inšpekciou, jedná sa o jedinú spoľahlivú metódu overenia bezpečnosti ďalšej prevádzky!

Tlaková reparácia je riadeným napäťovým preťažením vybraného úseku potrubia tlakom vody.

Napäťové preťaženie potrubia sa vykonáva vodou špeciálne upravenými tlakovacími čerpadlami. Proces preťažovania je riadený systémom mimoriadne presného merania vyvolaného pretlaku v potrubí, jeho priebežným on-line vyhodnocovaním a následnou reguláciou tlakovacích čerpadiel. Celý proces je riadený špecializovaným technologickým postupom vyvinutým ako výsledok vyše 20 ročnej výskumnej práce.

Pri dosiahnutí požadovaného zaťaženia chyby (vady) s dostatočnou statickou únosnosťou (tzv. podkritická chyba) dôjde k vytvoreniu tlakového predpätia v okolí chyby, ktoré zablokuje jej prípadný ďalší rozvoj a výrazne predĺži únavovú životnosť.

Pri dosiahnutí medzného zaťaženia chyby (vady) s nedostatočnou statickou únosnosťou (tzv. nadkritická chyba) plastické zmeny pokračujú, až dôjde k jej bezpečnému otvoreniu. Táto sa následne dohľadá a lokálne opraví výrezom a výmenou za nové potrubie.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK