MENU

Diagnostika a kontrola stavu špeciálnymi NDT metódami

Diagnostické metódy NDT delíme na :

  • Screeningové metódy NDT
  • Kvantifikačné metódy NDT

Screeningové metódy NDT nám dávajú rýchly obraz o celkovom stave konštrukcie (oceľovej konštrukcie, potrubia, zvarov a pod.), kedy ešte nevieme presne definovať a lokalizovať prípadné chyby, pretože sa ešte neprejavujú alebo chceme rýchlo identifikovať problémové oblasti. Prípadne o nich vieme, len chceme rýchlo zistiť či poznáme všetky chyby alebo iba niektoré, pretože najhoršími chybami sú práve tie chyby o ktorých nevieme!

  • Pulzné vírivé prúdy (PEC),
  • Nasýtené nízkofrekvenčné vírivé prúdy (SLOFEC™),
  • Riadené ultrazvukové vlny s veľkou vlnovou dĺžkou (LRUT/GW - Guided Waves).

Kvantifikačné metódy NDT sa používajú pre presné určenie rozmerov chyby, jej pozície, orientácie, charakteru a pod. Štandardné metódy ako sú VT (vizuálna kontrola), MT (magnetická kontrola), PT (penetračná skúška), UT (ultrazvuková skúška) a RT (skúška prežiarením) využívame prostredníctvom svojho vlastného mobilného akreditovaného laboratória NDT.

V prípade potreby identifikácie výrobných vád, únavových trhlín, korózneho praskania, erózie, určitých typov korózie, zle prevareného koreňa alebo pórovitosti zvaru a pod. používame pokročilé diagnostické metódy NDT ako sú:

  • TOFD (Time Of Flight Difraction),
  • Phased Array,
  • EMAT.

Pulzné vírivé prúdy (PEC)


Rýchle zmapovanie (meranie) zostatkovej
hrúbky steny cez izoláciu.

SLOFEC™


Rýchla kontrola stavu potrubia,
kontrola stavu tlakovej nádoby a nádrže.

Guided Waves

Rýchle zistenie korozívnych úbytkov
a plošných chýb na potrubí pod izoláciou.
Kontrola potrubia v chráničke
alebo potrubia vedeného v zemi.

TOFD


Detailná kontrola zvarov s
digitálnym záznamom.

Phased Array


Diagnostika a kontrola geometricky
zložitých súčastí oceľových konštrukcií.

EMAT


Nekontaktné meranie hrúbky materiálu
cez nátery, izoláciu alebo koróziu.

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK