MENU

Posúdenie chýb (vád, defektov) potrubia

Posúdenie chyby (vady, defektu) potrubiaPosúdenie chyby (vady) potrubia a zvarov zistenej vnútornou inšpekciou alebo metódami NDT a zhodnotenie ich závažnosti z pohľadu bezpečnosti a spoľahlivosti ďalšej prevádzky a návrh opravy.

Rozdelenie chýb podľa ich pôvodu:

  1. chyby z výroby (napr. vysoké vnútorné pnutie z výroby, zoslabenie steny, necelistvosti vnútri materiálu, povrchové trhliny, chyby v pozdĺžnych alebo špirálových zvaroch a ďalšie).
  2. chyby z výstavby a montáže (napr. vnútorné pnutie z montáže, zvárania a pokládky rúr, preliačené plochy rúr od kameňov na dne výkopu, vrypy od mechanizmov, chybné montážne zvary a ďalšie)
  3. chyby vzniknuté počas prevádzky (napr. poškodenie tretími stranami, koncentrácie napätí vplyvom zosúvania svahov, úbytky materiálu spôsobené rôznymi typmi korózie napr. plošná korózia, jamková korózia, sieťové trhliny korózie pod napätím spôsobené vysokým vnútorným pnutím a vplyvom chemického zloženia prostredia (SCC - Stress Corrosion Cracking), únavové trhliny v miestach koncentrátorov napätia spôsobené kolísaním tlaku počas prevádzky a pod.)

 

Hodnotenie závažnosti chýb potrubia a zvarov z pohľadu bezpečnosti a spoľahlivosti ďalšej prevádzky vykonávame špecializovanými výpočtami podľa medzinárodne uznávaných metodík ASME B31.G, modifikovanej ASME B31.G, RSTRENG a DNV-RP-F101.

Na základe výpočtu závažnosti chyby navrhujeme priamo aj metódu vhodnej opravy.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK