MENU

Diagnostika a hodnotenie stavu oceľových konštrukcií

Diagnostika a zhodnotenie stavu nosníkaDiagnostiku, kontrolu a hodnotenie technického stavu oceľových konštrukcií vykonávame celkovým zhodnotením doterajšej prevádzky zariadenia (oceľovej konštrukcie), zaťažovacích stavov, vykonaných opráv a údržby na základe prevádzkových záznamov atď. Po prvotnom zhodnotení celkového stavu oceľovej konštrukcie sa vyberú kritické miesta na ktorých sa vykonajú zodpovedajúce defektoskopické kontroly (NDT skúšky).

Po vyhodnotení všetkých potrebných NDT skúšok vykonáme posúdenie prípustnosti chýb, výpočet zostatkovej životnosti a v prípade potreby navrhneme vhodnú metódu opravy, resp. údržby.

V prípade havárie oceľovej konštrukcie tepelného, energetického, chemického a strojného zariadenia vykonáme analýzu príčin porušenia a navrhneme príslušné opatrenia.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK