MENU

Diagnostika prírubových spojov, prírub a svorníkov

Diagnostika a kontrola prírubových spojovDiagnostika a kontrola stavu prírub a prírubových spojov

Jedným z najčastejších miest únikov je prírubový spoj. Každý prírubový spoj sa skladá z dvoch tesne spojených prírub oddelených medziprírubovým tesnením, kde za určitých fyzikálno-chemických predpokladov môžu vzniknúť podmienky pre rozvoj tzv. štrbinovej korózie.

Táto štrbinová korózia je nebezpečná, pretože ju zistíme až vtedy, keď spôsobí únik na tesnení, čo podľa nebezpečnosti unikajúceho produktu môže prípadne spôsobiť aj nečakanú haváriu. Z tohto dôvodu je nutné dôsledne kontrolovať dosadacie plochy prírub najmä v miestach kritických spojov.

Vykonávame defektoskopickú NDT kontrolu tesniacich plôch prírub ultrazvukovou technológiou Phased Array, ktorá využíva elektronické riadenie zväzku ultrazvukových vĺn zo sondy z vonkajšej strany príruby. Týmto spôsobom je možné kontrolovať stav tesniacej plochy príruby zvonku bez nutnosti demontáže prírubového spoja.

diagnostika-kontrola-skrutiek-svornikov-bolt--scannerDiagnostika a kontrola stavu skrutiek a svorníkov

Vykonávame defektoskopickú NDT kontrolu stavu skrutiek a svorníkov ultrazvukovou technológiou Phased Array. Týmto spôsobom je možné kontrolovať stav skrutiek a svorníkov zvonku bez nutnosti demontáže prírubového spoja.

Výhody diagnostiky a kontroly stavu prírub a prírubových spojov:
  • diagnostiku (kontrolu stavu) je možné vykonať za prevádzky, bez odstavenia technológie a ušetriť tak náklady na prípadnú likvidáciu havárie,
  • rozvrhnúť tieto kontroly, resp. priebežný monitoring počas celého roka a nie je nutné takéto spoje počas odstávky rozoberať a kontrolovať,
  • elektronický záznam z merania, ktorý je možné elektronicky uchovať pre prípadné následné využitie pri monitoringu stavu kritických spojov,
  • jednotlivé záznamy je možné vyhodnotiť neskôr spoločne, čo šetrí čas a tým aj náklady.

Kontrolu skrutiek, svorníkov a podobných nosných a spojovacích prvkov vykonávame nielen na prírubových spojoch, ale aj na mostoch a iných oceľových nosných konštrukciách, na ktorých by ich potenciálne zlyhanie mohlo mať ďalekosiahle následky.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK